Jantje Beton collecte zeer succesvol!

De Jantje Beton collecte van dit jaar is voor onze vereniging zeer succesvol gelopen. Voor het eerst is er niet alleen in Anna Paulowna maar ook in Wieringerwaard gecollecteerd. Omdat we niet konden inschatten hoe Wieringerwaard zich qua opbrengst zou verhouden tot Anna Paulowna was er op voorhand al bepaald dat de wisselbeker in Anna Paulowna zou blijven. Met 16 collectanten in Anna Paulowna en 4 in Wieringerwaard is er een totaalbedrag van €1240,93 opgehaald. Hiervan gaat weer 50% naar onze clubkas, de andere helft is voor Jantje Beton.

De prijswinnaars zijn: 1e Rayen en Collin Emmink, 2e Benthe Vader, 3e Kyle Verstappen. De 4 collectantjes uit Wieringerwaard, Danny & Tommy v/d Stoop en Denise & David Mulder hebben voor hun inbreng een mooie medaille en een cadeaubon ontvangen.Namens Jantje Beton en onze vereniging dank aan alle collectantjes (en hun begeleiders).

Meer nieuwsberichten

100.000 gratis judolessen

De JBN geeft 100.000 gratis judolessen weg. Ook JV De Uitkomst doet mee aan deze gratis proeflessen. Vraag snel wanneer jij mee mag doen!

We gaan weer starten

Als maandag 17 mei de goedkeuring wordt gegeven kunnen we op woensdag 19 mei weer open. We zullen dan dezelfde werkwijze hanteren als voor de lockdown.